Gazal

timle jasto sancho maya
maile pani paune bhaye
maile jasto mayaharu
timle pani laune bhaye 
mero mayako tasbir timro
mutu bhitra chaune bhaye
kati sukhi ra sundar hunthyo
mero yo jindagi
timi mero mutu ra dil ma matra haina
sandhai vari ko lagi mero jivan ma aune bhaye !!!
                
                -Prakash Karki-
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Sangai thiyo man mero
Aja kata sarecha
Mayalu ko sansar vitra
Prem jaal ma parecha
Dekhda unlai pratham patak
Mutu ko dhadkan dherai badhecha
Herda herdai aja mero man
Unko man bhitra dera sarecha  !!!

                     -Prakash karki-
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 


Mutu mero polodida
Timile sital batas charnu
Ghau mero baljhi dida
Timi le maya ko malham dalnu
Udas mero man huda
Khusi laune kura garnu
Patjhar vaye jivan mero
Bhar laune praytna garnu
Jivan mero na rahe pani
Maya mero man bhitara sachnu
Timile maya jahile pani
Pavitra ra chokho gasnu    !!!

                            -Prakash karki-
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>